top of page

Cinema Mobile is een stichting die in een behoefte wil voorzien door het op locatie vertonen van films die een bepaalde culturele en maatschappelijke waarde vertegenwoordigen voor een bepaalde doelgroep.

Cinema Mobile heeft gekozen voor het “film op locatie" principe omdat op deze manier het beste kan worden voorzien in de specifieke behoeften van een doelgroep, die anders minder gemakkelijk kunnen worden ingevuld. Verder wordt zo het begrip film en de mogelijkheden van dit medium voor een breder publiek ontsloten.

De drijvende kracht achter Cinema Mobile is een aantal enthousiaste filmliefhebbers in de regio Maastricht. Deze hebben de Stichting Cinema Mobile is opgericht in augustus 2016. De stichting staat ingeschreven in de KvK onder nr. 66654092. Cinema Mobile is gevestigd in Maastricht.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

  • José Lambregts  (voorzitter);

  • José Lambregts (secretaris);

  • Huub Schoenmaeckers (penningmeester).

De diensten van Cinema Mobile richten zich in 1e instantie op de regio Maastricht en Zuid-Limburg. Later ook op de Euregio. Naast het leveren van filmgenot wil Cinema Mobile ook bijdragen tot een geestelijke verrijking van de samenleving in Maastricht, Zuid Limburg en de Euregio. Cinema Mobile heeft daarom een ideële doelstelling.

 

 

Cinema Mobile is voor haar inkomsten voor een deel afhankelijk van financiële ondersteuning van derden. Instanties en privépersonen die Cinema Mobile ondersteunen zijn:

  • Elisabeth Strouven Fonds

 

 

  • Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof;

  • Janus Luykx Fonds Maastricht;

  • Team Notarissen Maastricht;

  • Daphne Philippen Maastricht (grafisch ontwerp en illustratie).

U kunt lid worden van de "Vrienden van Cinema Mobile". Hiermee ondersteunt U ons financieel. Als blijk van waardering hiervoor biedt Cinema Mobile haar vrienden jaarlijks een filmvoorstelling aan. Om vriend te worden kunt u gebruik maken het contactformulier. Klik hier

 

 

bottom of page